Звіти та висновки Ревізійної комісії

Відповідно до ст. 78 Закону України "Про акціонерні товариства" наводимо Звіти і висновки Ревізійної комісії.