Загальні збори акціонерів


Управлінські права акціонерів банку реалізуються через органи управління банку, вищим з яких є Загальні збори акціонерів, де шляхом голосування всі акціонери, незалежно від кількості належних їм акцій, реалізують ці права.