Тарифи

Тарифи ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (ліквідація) про надання інформаційних послуг суб’єктам господарювання та фізичним особам (з 23.08.2016 р.)

 

№ з/п

Назва послуги

Тариф

ПДВ

Примітки

1

Надання виписки про стан та рух коштів по поточних (у т.ч. карткових), кредитних та вкладних (депозитних) рахунках клієнта за період:

 

Без ПДВ

Надається на письмовий запит клієнта. Плата здійснюється за кожну виписку окремо та сплачується клієнтом до надання послуги.

 

Виписка завіряється штампом та підписом відповідального виконавця.

1.1

до 1 місяця (включно)

20,00 грн.

1.2

від 1 місяця до 6 місяців (включно)

30,00 грн.

1.3

від 6 місяців до 1 року (включно)

50,00 грн.

1.4

понад 1 рік

100,00 грн.

2

Надання довідки про відкриті/закриті поточні (у т.ч. карткові) та вкладні (депозитні) рахунки клієнта або про відсутність таких рахунків

50,00 грн.

Без ПДВ

Надається на письмовий запит клієнта.

Плата здійснюється клієнтом до надання послуг.

3

Надання довідки про залишки коштів по рахунках клієнта

50,00 грн.

Без ПДВ

4

Надання довідки про стан та рух коштів по поточних та вкладних (депозитних) рахунках клієнта, та інших нестандартних довідок щодо розрахунково-касового обслуговування клієнта

100,00 грн.

Без ПДВ

5

Надання довідки про обороти коштів по рахунках клієнта за період та з розбивкою по місяцях

800,00 грн.

Без ПДВ

6

Надання довідки про відсутність чи наявність у клієнта кредитної заборгованості та стан розрахунків за нею

100,00 грн.

в т.ч. ПДВ

7

Надання довідки про зняття обтяжень заставного майна

100,00 грн.

в т.ч. ПДВ

8

Надання довідки про наявність митних декларацій

100,00 грн.

в т.ч. ПДВ

9

Надання письмової довідки резиденту-позичальнику для нового обслуговуючого банку про всі розрахунки по операціях позичальника щодо одержання і погашення кредиту в іноземній валюті від нерезидента (за умови внесення змін до реєстраційного свідоцтва НБУ)

300,00 грн.

в т.ч. ПДВ

10

Надання довідки про включення до Реєстру акцептованих вимог кредиторів ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК»

50,00 грн.

в т.ч. ПДВ

11

Надання копій платіжних та касових документів (за один документ)

50,00 грн.

Без. ПДВ

12

Надання копій договорів (за один документ)

100,00 грн.

в т.ч. ПДВ

13

Надання довідки про нарахування процентів на вклади та/або про утримання та перерахування до бюджету податків та зборів з процентних доходів фізичних осіб за період до 1 року включно:

 

 

13.1

до 5-ти вкладів, оформлених відповідними договорами

100,00 грн.

в т.ч. ПДВ

13.2

більше 5-ти вкладів, оформлених відповідними договорами

150,00 грн.

в т.ч. ПДВ

14

Закриття поточного рахунку клієнта за заявою клієнта (з кожного рахунку), крім підприємств, які визнані банкрутом

100,00 грн.

Без ПДВ

15

Надання інформації за письмовим запитом клієнта аудиторським компаніям

250,00 грн.

в т.ч. ПДВ

Надається на письмовий запит клієнта.

Запит приймається лише українською мовою.

Плата здійснюється клієнтом до надання послуг.

16

Надання інформації за письмовим запитом клієнта – нерезидента аудиторським компаніям

50 $

Без ПДВ

Надається на письмовий запит клієнта.

Плата здійснюється клієнтом до надання послуг.

17

Оплата витрат банку за направлення нотаріусам засобами поштового/кур’єрського зв’язку документів стосовно вилучення записів про обтяження нерухомого майна

50,00 грн.

в т.ч. ПДВ

Плата здійснюється клієнтом до надання послуг.