ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу цінних паперів, які належать ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» 29.05.2020

22 травня 2020

ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу цінних паперів, які належать ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» 29.05.2020

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих торгів (голандського аукціону) з продажу наступних активів, що обліковуються на балансі ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК»

№ лоту

Найменування активу/стислий опис активу та забезпечення

Початкова (стартова) ціна лоту, грн. (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства)

Мінімальна ціна лоту , грн. (з/без ПДВ) (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства)

Публічний паспорт активу (посилання)

1

Облігації дисконтні ТОВ "ТД «БІЛОВОДСЬКИЙ ОЛІЙНИК" UA4000179873,169704 шт.; Облігації дисконтні ТОВ "ОІЛАГРОІНВЕСТ" UA4000189443, 219682 шт.; Облігації дисконтні ТОВ "ХАРВЕСТАГРО" UA4000189450,219682 шт.

29.05.2020 - 24 362 720,00

4 872 544,00

215897

 

Номер та дата рішення Фонду про затвердження умов продажу активів     

  № 433, 625 від 2020-02-24 р.     

      Організатор відкритих торгів (аукціону)     

Торговець цінними паперами ТОВ «Капітал Таймс»  Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з торгівлі цінними паперами – Брокерська діяльність, видана рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 492 від 21.04.2016 року, строк дії – необмежений.

04071, м. Київ, вул. Ярославська, 58.             .

Тел.: +38(044) 499-88-34. Email: office@capital-times.com

на АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»  https://pfts.ua/

Адреса: 01004, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44 (6 поверх)
Тел.:+38 (044) 495-7474, Факс: +38 (044) 495-7473  E-mail: office@pfts.ua

      Учасники відкритих торгів (аукціону)     

      Торгівці цінними паперами – члениАТ«ФОНДОВА БІРЖА ПФТС». Особи, які не є членами Біржі та мають намір взяти участь у відкритих торгах (аукціоні), повинні укласти відповідні договори з професійними учасниками ринку цінних паперів, які є членами Біржі     

     Розмір гарантійного внеску     

      10% (десять) відсотків від початкової (стартової) ціни лотів     

  Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону)     

Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності ставки.     

 Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску     

  Перерахування гарантійного внеску здійснюється на рахунок організатора торгів – АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»

 Крок аукціону     

  1% (один) відсоток від початкової ціни реалізації лотів     

 Порядок ознайомлення з активом у кімнаті даних     

 Ознайомитись з майном можна:   ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» місцезнаходження: 01024, м. Київ, вулиця Пушкінська, 26,  тел.:+38 (044) 537-97-07; Krushinina@xbank.com.ua     

Контактна особа банку з питань ознайомлення з активом     

Крушиніна Лариса Анатоліївна, тел.: (044) 537-97-07; електронна пошта: Krushinina@xbank.com.ua

  Дата проведення відкритих торгів (аукціону)     

  29.05.2020     

 

Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону

 

 Електронний аукціон розпочинається об 11-00 год. Етапи проведення електронного аукціону та їх тривалість:Автоматичне покрокове зниження ціни лоту розпочинається об 11-00 год. та завершується до 16-00 год. (загальна тривалість складає до 5 годин);Період подання закритих цінових пропозицій розпочинається з 16-00 до 16-15 год. (загальна тривалість складає до 15 хвилин).Період подання цінової пропозиції претендентом на перемогу розпочинається  з 16-15. до 16-30 год. (загальна тривалість складає до 15 хвилин).      

 Термін прийняття заяв про участь у відкритих торгах (аукціоні)     

Дата початку прийняття заяв – з дати публікації оголошення.Кінцевий термін прийняття заяв: 28.05.2020  до 15:00     

  Електронна адреса для доступу до відкритих торгів /електронного аукціону     

   office@pfts.ua

  Кінцева дата перерахування гарантійного внеску     

  28.05.2020  до 15:00  

Потенційний Покупець, гарантійний внесок від якого не надійшов на відповідний рахунок Біржі до 15-ї години робочого дня, що передує дню Відкритих Торгів (Аукціону), не допускається до участі в Аукціоні.      

   Розмір реєстраційного внеску     

 Реєстраційний внесок відсутній.     

  Кожний учасник відкритих торгів (аукціону) погоджується з Регламентом проведення відкритих торгів (аукціонів) на фондовій біржі з продажу цінних паперів банків, в яких запроваджено процедуру тимчасової адміністрації або ліквідації, який розміщений на веб-сайті організатора відкритих торгів (аукціону). Наступні відкриті торги (аукціон) відбуваються у випадку, якщо не відбулись попередні відкриті торги (аукціон).


Інші розділи