ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу цінних паперів, які належать ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК»

18 травня 2020

ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу цінних паперів, які належать ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих торгів (голандського аукціону) з продажу наступних активів, що обліковуються на балансі ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК»

№ лоту

Найменування активу/стислий опис активу та забезпечення

Початкова (стартова) ціна лоту, грн. (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства)

Мінімальна ціна лоту , грн. (з/без ПДВ) (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства)

Публічний паспорт активу (посилання)

1

Облігації дисконтні ТОВ "ТД «БІЛОВОДСЬКИЙ ОЛІЙНИК" UA4000179873,169704 шт.; Облігації дисконтні ТОВ "ОІЛАГРОІНВЕСТ" UA4000189443, 219682 шт.; Облігації дисконтні ТОВ "ХАРВЕСТАГРО" UA4000189450,219682 шт.

22.05.2020 - 121 813 600,00

24 362 720,00

215897

 Номер та дата рішення Фонду про затвердження умов продажу активів     

№ 433, 625 від 2020-02-24 р.     

 

Організатор відкритих торгів (аукціону)

 

Торговець цінними паперами ТОВ «Капітал Таймс»  

Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з торгівлі цінними паперами – Брокерська діяльність, видана рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 492 від 21.04.2016 року, строк дії – необмежений.

04071, м. Київ, вул. Ярославська, 58.             .

Тел.: +38(044) 499-88-34. Email: office@capital-times.com

на АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»  https://pfts.ua/

Адреса: 01004, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44 (6 поверх)
Тел.:+38 (044) 495-7474, Факс: +38 (044) 495-7473

E-mail: office@pfts.ua

      Учасники відкритих торгів (аукціону)

 

      Торгівці цінними паперами – члениАТ«ФОНДОВА БІРЖА ПФТС». Особи, які не є членами Біржі та мають намір взяти участь у відкритих торгах (аукціоні), повинні укласти відповідні договори з професійними учасниками ринку цінних паперів, які є членами Біржі     

      Розмір гарантійного внеску     

     10% (десять) відсотків від початкової (стартової) ціни лотів     

      Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону)     

      Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності ставки.     

      Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску     

      Перерахування гарантійного внеску здійснюється на рахунок організатора торгів – АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»

      Крок аукціону     

     1% (один) відсоток від початкової ціни реалізації лотів     

     Порядок ознайомлення з активом у кімнаті даних     

      Ознайомитись з майном можна:   ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» місцезнаходження: 01024, м. Київ, вул.Хрещатик, 8-А, поштова адреса: 01024, м. Київ, вулиця Пушкінська, 26,  тел.:+38 (044) 537-97-07; ; Krushinina@xbank.com.ua     

      Контактна особа банку з питань ознайомлення з активом     

Крушиніна Лариса Анатоліївна, тел.: (044) 537-97-07; електронна пошта: Krushinina@xbank.com.ua

     Дата проведення відкритих торгів (аукціону)     

      22.05.2020     

      Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону     

      Електронний аукціон розпочинається об 11-00 год. Етапи проведення електронного аукціону та їх тривалість:

Автоматичне покрокове зниження ціни лоту розпочинається об 11-00 год. та завершується до 16-00 год. (загальна тривалість складає до 5 годин);

Період подання закритих цінових пропозицій розпочинається з 16-00 до 16-15 год. (загальна тривалість складає до 15 хвилин).       

Період подання цінової пропозиції претендентом на перемогу розпочинається  з 16-15. до 16-30 год. (загальна тривалість складає до 15 хвилин).          

      Термін прийняття заяв про участь у відкритих торгах (аукціоні)     

Дата початку прийняття заяв – з дати публікації оголошення.Кінцевий термін прийняття заяв: 21.05.2020  до 15:00     

      Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону     

      office@pfts.ua

      Кінцева дата перерахування гарантійного внеску     

        21.05.2020  до 15:00      

Потенційний Покупець, гарантійний внесок від якого не надійшов на відповідний рахунок Біржі до 15-ї години робочого дня, що передує дню Відкритих Торгів (Аукціону), не допускається до участі в Аукціоні.             

     Розмір реєстраційного внеску     

      Реєстраційний внесок відсутній.     

     Кожний учасник відкритих торгів (аукціону) погоджується з Регламентом проведення відкритих торгів (аукціонів) на фондовій біржі з продажу цінних паперів банків, в яких запроваджено процедуру тимчасової адміністрації або ліквідації, який розміщений на веб-сайті організатора відкритих торгів (аукціону).

Наступні відкриті торги (аукціон) відбуваються у випадку, якщо не відбулись попередні відкриті торги (аукціон). 


Інші розділи