ЗМІНЕНО УПОВНОВАЖЕНУ ОСОБУ ФОНДУ НА ЛІКВІДАЦІЮ ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК»

12 листопада 2019

Виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення № 2707 від 24 жовтня 2019 року про зміну уповноваженої особи Фонду на ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ХРЕЩАТИК». Відповідно до зазначеного рішення уповноваженою особою Фонду на ліквідацію ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» з 04 листопада 2019 року призначено провідного професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу організації процедур ліквідації неплатоспроможних банків департаменту управління активами Стрюкову Ірину Олександрівну,  якій делеговані всі повноваження ліквідатора ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК», визначені Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», зокрема, статтями 37, 38, 47-52, 521, 53 Закону, у тому числі з підписання всіх договорів, пов’язаних з реалізацією активів банку у порядку, визначеному Законом, окрім повноважень щодо звернення до пов’язаної з банком особи з вимогою про відшкодування шкоди та звернення з такою вимогою до суду, а також з вимогою до небанківської фінансової установи, якою від фізичних осіб залучені як позики або вклади кошти, що згідно з Законом прирівнюються до вкладів, та повноважень в частині організації реалізації активів банку.

Довідкова інформація за телефонами:

ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК»: (044) 536-97-27


Інші розділи