Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 16.12.2019 № 3186 затверджено акт формування ліквідаційної маси (зі змінами) ПАТ_«КБ «ХРЕЩАТИК» станом на 01.08.2019 з урахуванням змін станом на 01.11.2019.

18 грудня 2019

Результати інвентаризації майна

та формування ліквідаційної маси

 

Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 16.09.2019 №_2333 затверджено ліквідаційну масу ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» станом на 01.08.2019:

-          Балансова вартість (з урахуванням позабалансових рахунків) – 7 906 304 880,68 грн.;                                                                                                                                                                                                                                                

-          Оціночна вартість – 2 431 716 522,35 грн.

 

Після затвердження інвентаризації активів банку та акту формування ліквідаційної маси, у результаті проведеної роботи, були виявлені активи у вигляді дебіторської заборгованості, що не були включені до складу ліквідаційної маси Банку.

Згідно з п. 4.16 глави 4 розділу V Положення проведена незалежна оцінка виявлених активів. Отримано звіт про оцінку прав вимоги за дебіторською заборгованістю, що виникають у ПАТ «ХРЕЩАТИК», складений незалежним оцінювачем ТОВ «Оціночна фірма «ДЕ ВІЗУ» (Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності № 745/18 від 18.09.2018). 

У зв’язку з виявленням майна, що не було включено до ліквідаційної маси та на підставі п.4.14 глави 4 розділу V Положення, з метою достовірності переліку майна Банку, що входить до його ліквідаційної маси, уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» було складено акт про формування ліквідаційної маси станом на 01.08.2019 з урахуванням змін на 01.11.2019 (щодо прав вимоги за дебіторською заборгованістю) (затверджено рішенням виконавчої дирекції ФГВФО від 16.12.2019 № 3186).

 

Складові ліквідаційної маси станом на 01.08.2019 з урахуванням змін на 01.11.2019 (щодо прав вимоги за дебіторською заборгованістю):

Група активів (ліквідаційної маси)

Вартість активів  станом на 01.08.2019 з урахуванням змін на 01.11.2019

Ринкова вартість активів на 01.08.2019 з урахуванням змін на 01.11.2019

(грн.)

(грн.)

1

 

Каса та накопичувальний рахунок в Національному банку України

 

15 653 405,77

 

15 653 405,77

2

Інвестиційні, ювілейні, сувенірні монети та банківські метали

 

1 481 509,04

 

1 482 820,79

3

Кредити, надані юридичним особам

 

4 264 271 310,12

1 495 846 106,23

4

Кредити, надані фізичним особам

 

249 909 668,53

100 948 778,76

5

Цінні папери та інші фінансові інструменти, корпоративні права

 

1 288 024 000,00

354 395 784,50

6

Дебіторська заборгованість

 

1 598 815 943,97

 

65 772 031,30

 

7

Основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, необоротні активи утримувані для продажу

490 821 059,12

398 358 448,00

 

 

Всього:

7 908 976 896,55

 

2 432 457 375,35

 

 

 

Уповноважена особа Фонду

гарантування вкладів фізичних осіб

на ліквідацію ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК»                                                      І.О. Стрюкова


Інші розділи