Корпоративна політика

Одним з ключових напрямів загальної політики банку щодо його подальшого розвитку є належне та ефективне корпоративне управління, яке відіграє вкрай важливу роль у залученні до банку інвестицій і є безупинним процесом. Основні засади побудови та організації системи корпоративного управління банку визначено затвердженим у 2005 р.

 

Загальними зборами акціонерів Кодексом корпоративного управління, який став основою для внутрішньобанківських документів з питань корпоративного управління, дотримання котрих у повсякденній практиці є безумовним правилом для менеджменту банку та його органів управління:

 

 • Статуту;
 • Положення про Загальні збори акціонерів;
 • Положення про Спостережну Раду;
 • Положення про Правління;
 • Положення про Ревізійну комісію;
 • Політики корпоративного управління;
 • Дивідендної політики;
 • Інформаційної політики.

 

З метою максимального повного забезпечення інтересів акціонерів, клієнтів і партнерів у банку діє Політика корпоративного управління - один з ефективних інструментів впливу на розвиток інвестиційних процесів, позитивну динаміку діяльності банку та його конкурентоспроможність. Грунтуючись на загальноприйнятих міжнародних стандартах та враховуючи вітчизняні особливості і досвід, власна Політика корпоративного управління спрямована на вирішення основних завдань, що стоять перед банком, підвищення інвестиційної привабливості, зміцнення довіри і забезпечення впевненості інвесторів, формування сприятливих умов для підвищення ефективності використання капіталу, гармонізації відносин учасників корпоративного управління акціонерів, органів управління, персоналу, заінтересованих осіб, створення команди однодумців, яка діятиме в інтересах банку та на благо акціонерів.

 

Кодекс корпоративного управління має на меті впровадження на практиці у діяльності банку цивілізованих, доброчинних норм ділових відносин, визначених Політикою корпоративного управління банку, задля:

 

 • підвищення інвестиційної привабливості банку, забезпечення впевненості та довіри інвесторів;
 • створення сприятливих умов для розвитку банку і підвищення його конкурентоспроможності;
 • підвищення ефективності використання капіталу;
 • гармонізації відносин учасників корпоративного управління – акціонерів, органів управління, персоналу, заінтересованих осіб;
 • створення команди однодумців, яка діятиме виключно в інтересах банку та на благо його акціонерів.
 
Основними принципами корпоративного управління банку є:

 • забезпечення захисту прав та законних інтересів акціонерів;
 • забезпечення рівноваги впливу та балансу інтересів учасників корпоративних відносин;
 • розкриття інформації та прозорість;
 • належний контроль за фінансово-господарською діяльністю.