Відшкодування коштів

Так. Для отримання коштів за вкладом, що перевищує 200 тисяч гривень або вкладу, що не підпадає під гарантію Фонду, необхідно протягом 30 днів з дня опублікування відомостей про ліквідацію банку заявити Фонду або уповноваженій особі  Фонду, якій делеговано повноваження,  про свої вимоги до банку. Задоволення вимог вкладників та інших кредиторів здійснюватиметься за рахунок коштів, одержаних в результаті ліквідації та продажу майна банку у черговості, визначеній статтею 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», а саме:

  • 1) зобов'язання, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров'ю громадян;
  • 2) грошові вимоги щодо заробітної плати, що виникли із зобов'язань банку перед працівниками до прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку;
  • 3) вимоги Фонду, у тому числі щодо повернення цільової позики банку, наданої протягом здійснення тимчасової адміністрації з метою забезпечення виплат;
  • 4) вимоги вкладників – фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб-підприємців), які не є пов’язаними особами банку, у частині, що перевищує суму, виплачену Фондом. До 1 січня 2017 року кредиторські вимоги фізичних осіб - підприємців задовольняються у сьому чергу відповідно до частини першої статті 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» в редакції, що діяла до 12.08.2015р.;
  • 5) вимоги Національного банку України, що виникли в результаті зниження вартості застави, наданої для забезпечення кредитів рефінансування;
  • 6) вимоги фізичних осіб, (у тому числі фізичних осіб-підприємців), які не є пов’язаними особами банку, платежі яких або платежі на ім'я яких заблоковано;
  • 7) вимоги інших вкладників, які не є пов'язаними особами банку, юридичних осіб - клієнтів банку, які не є пов'язаними особами банку;
  • 8) інші вимоги, крім вимог за субординованим боргом;
  • 9) вимоги кредиторів банку (фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців, а також юридичних осіб), які є пов'язаними особами банку;
  • 10) вимоги за субординованим боргом.

Інші розділи