Відшкодування коштів

Отримання коштів на правах спадщини під час тимчасової адміністрації можливе на підставі свідоцтва про право на спадщину (рішення суду), з яким спадкоємцям необхідно звернутися до уповноваженої особи Фонду, якій делеговано відповідні повноваження тимчасового адміністратора. Спадкоємцям також треба надати копії паспорту та документа органу державної податкової служби про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або копію сторінки паспорта, у якому органами державної податкової служби зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

Виплата коштів батькам (усиновлювачам) або опікунам (піклувальникам) вкладника-малолітньої особи (яка не досягла 14 років) здійснюється за умови пред'явлення законним представником документів, що дають змогу ідентифікувати вкладника та його законного представника, - свідоцтва про народження вкладника або іншого документа, що посвідчує особу вкладника, та паспортного документу, що посвідчує особу законного представника. Опікун (піклувальник) також має пред'явити документ, що підтверджує статус законного представника вкладника, - рішення суду тощо.

Якщо вкладник та його законний представник є резидентами, то додатково подаються реєстраційні номери облікової картки платника податків податків (ідентифікаційний номер) або паспорт, у якому контролюючими органами зроблено відмітку про наявність у них права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

Для отримання коштів за довіреністю представником з дня початку виплат необхідно звернутись до банку, що здійснює виплати і пред’явити документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або у разі якщо в паспорті особи контролюючими органами зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або до паспорта внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків, паспорт та відповідно оформлену довіреність на отримання коштів.

Вкладник набуває право на одержання гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду в межах граничного розміру відшкодування коштів за вкладами після прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Фонд розпочинає виплату відшкодування коштів вкладникам, їх уповноваженим представникам чи спадкоємцям у національній валюті України з наступного робочого дня після затвердження виконавчою дирекцією Фонду реєстру вкладників для здійснення виплат гарантованої суми відшкодування. Виплата відшкодування здійснюється з урахуванням сум, сплачених вкладнику протягом дії тимчасової адміністрації у банку.

Про час та порядок виплат відшкодування за рахунок коштів Фонду повідомляється на офіційному сайті Фонду в мережі Інтернет: www.fg.gov.ua, на сайті і в головному офісі банку, в якому запроваджена тимчасова адміністрація.

Інші розділи