Відшкодування коштів

Під час тимчасової адміністрації виплати коштів здійснює банк в межах граничного розміру відшкодування, за договорами, строк дії яких закінчився, та за договорами банківського рахунку вкладників. Вклади в іноземній валюті перераховуються в національну валюту України за офіційним курсом гривні, встановленим Національним банком України до іноземних валют на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації.

 

Розрахунки з вкладниками

З метою забезпечення виконання зобов’язань неплатоспроможного банку з виплати коштів вкладникам за договорами, строк яких закінчився, та за договорами банківського рахунку вкладників, Фонд має право надати банку цільову позику. Зазначені виплати здійснюються банком в межах гарантованої суми відшкодування.

Розрахунки з вкладниками неплатоспроможних банків за рахунок цільової позики Фонду мають розпочатися не пізніше 20 робочих днів (для банків, база даних про вкладників яких містить інформацію про більш як 500000 рахунків, - не пізніше 30 робочих днів) з дня початку процедури виведення Фондом банку з ринку.

Подавати до Фонду  заяву на отримання коштів в межах гарантованої суми під час тимчасової адміністрації не потрібно.

Виплата коштів здійснюється за списками вкладників, які формує уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію.

Виплати коштів вкладникам, термін дії договору яких ще не закінчився, здійснюватимуться залежно від способу виведення неплатоспроможного банку з ринку.

Інформація про час та порядок виплат оприлюднюється на сайті Фонду в мережі Інтернет за адресою www.fg.gov.ua, а також на сайті, в головному офісі та відділеннях банку, в якому запроваджена тимчасова адміністрація.

 

Ліквідація неплатоспроможного банку

Вкладник набуває право наодержання гарантованої суми відшкодування коштів завкладами зарахунок коштів Фонду вмежах граничного розміру відшкодування коштів завкладами після прийняття рішення провідкликання банківської ліцензії таліквідацію банку.

 

Розрахунки з вкладниками

Уповноважена особа Фонду протягом одного робочого дня, а у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", - протягом 15 робочих днів, з дня отримання Фондом рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку формує перелік вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду, з визначенням сум, що підлягають відшкодуванню.

Уповноважена особа Фонду зазначає у переліку вкладників суму відшкодування для кожного вкладника, яка розраховується виходячи із сукупного обсягу всіх його вкладів у банку та нарахованих процентів.

Фонд здійснює виплату гарантованих сум відшкодування через банки-агенти, що здійснюють такі виплати в готівковій або безготівковій формі (за вибором вкладника).

Фонд розпочинає виплату відшкодування коштів вкладникам, їх уповноваженим представникам чи спадкоємцям у національній валюті України з наступного робочого дня після затвердження виконавчою дирекцією Фонду реєстру вкладників для здійснення виплат гарантованої суми відшкодування.

Виконавча дирекція Фонду затверджує реєстр вкладників для здійснення виплат гарантованої суми відшкодування відповідно до наданого уповноваженою особою Фонду переліку вкладників протягом трьох робочих днів, а у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», – протягом 20 робочих днів з дня отримання Фондом рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті відбувається в національній валюті України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації, а, у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,– після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день початку ліквідації банку.

Строк виплати банком-агентом відшкодувань вкладникам становить тридцять робочих днів з дня отримання від Фонду коштів. У даний період подавати до Фонду заяву про виплату гарантованої суми відшкодування не потрібно.

Виплата сум відшкодування вкладникам, які не звернулися за одержанням  коштів протягом тридцяти робочих днів з дня отримання банком-агентом коштів Фонду, здійснюється шляхом переказу відшкодувань за результатами розгляду їхніх індивідуальних письмових звернень до Фонду. 

Для отримання коштів вкладник або інша особа (представник, довірена особа, спадкоємець тощо) звертається до Фонду із заявою про виплату гарантованої суми відшкодування. Рекомендована форма заяви розміщена на сайті http://www.fg.gov.ua/dlia-vkladnykiv/

До заяви додаються:

  • копія паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу) – сторінки, що містять прізвище, ім'я, по батькові, інформацію про серію, номер, найменування або код органу, що видав документ, дату видачі, місце реєстрації, проживання або місце перебування;
  • копія документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або копія сторінки паспорта, у якому органами державної податкової служби зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

Заяви про виплату гарантованої суми відшкодування розглядаються у строк, що не перевищує трьох календарних місяців.

Якщо відшкодування сплачується батькам (усиновлювачам) або опікунам (піклувальникам), додатково до зазначених документів надається нотаріально засвідчена копія свідоцтва про народження дитини або нотаріально засвідчена копія документа, що підтверджує статус законного представника особи (рішення суду тощо).

Для отримання відшкодування на правах спадщини спадкоємець додатково до зазначених документів подає до Фонду нотаріально засвідчену копію документа, що дає право на отримання відшкодування на правах спадщини.

Для отримання коштів іншими особами за довіреністю необхідно додатково надати нотаріально засвідчену копію довіреності.

Виплата відшкодування здійснюється зурахуванням сум, сплачених вкладнику протягом дії тимчасової адміністрації убанку.

Якщо вкладник, який проживає за кордоном, не може отримати особисто суму відшкодування, виплата може бути здійснена його довіреній особі в Україні.

Фонд завершує виплату гарантованих сум відшкодування коштів за вкладами у день подання документів для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб запису про ліквідацію банку як юридичної особи.

 

Для отримання більш детальної інформації про систему гарантування вкладів фізичних осіб в Україні звертайтесь за телефонами: 

- 0 800-30-40-10, 0 800-503-435 – «гаряча лінія» з питань гарантування вкладів фізичних осіб (дзвінки по Україні безкоштовні);

- 0 800 - 308-108  «гаряча лінія» Фонду (дзвінки по Україні безкоштовні).

Ні. Нарахування відсотків за вкладами припиняється в останній день перед початком процедури виведення Фондом банку з ринку (у разі ліквідації банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», – у день прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії).

Частиною першою статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» встановлено, що Фонд відшкодовує кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на цей день, незалежно від кількості вкладів в одному банку. Фонд розпочинає процедуру виведення неплатоспроможного банку з ринку, відповідно до частини першої статті 34 Закону, не пізніше наступного робочого дня після офіційного отримання рішення Національного банку України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних.

Вклади в іноземних валютах гарантуються на тих самим умовах, що і вклади в національній валюті, однак відшкодування за вкладами відбувається в національній валюті України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації, а, у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», – після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день початку ліквідації банку.

Відшкодування здійснюються в межах 200 тис. грн.

Інші розділи