Відшкодування коштів

Текущие и карточные счета – это виды банковских счетов, которые открываются банками физическим лицам на договорной основе для хранения денежных средств и осуществления расчетно-кассовых операций с помощью платежных инструментов в соответствии с условиями договоров и требованиями законодательства Украины. Как пример: зарплатный счет, на который переводит бухгалтерия предприятия заработную плату своего сотрудника, является карточным, т.е. сотрудник имеет возможность снять свою зарплату с помощью платежной карточки банка.

 

Если ваш депозит заканчивается 06.06.16, т.е. срок действия которого еще не истек, Фонд начинает выплату их представителям и наследникам не позднее семи дней со дня принятия решения об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка. В течение 30 рабочих дней со дня начала выплат вкладчик может получить свои средства в пределах гарантированной суммы возмещения непосредственно в отделениях банка-агента. Фонд завершает выплату гарантированных сумм возмещения по вкладам в день внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации банка как юридического лица.

Фонд гарантує відшкодування коштів за вкладом, які залучені банком-учасником Фонду тільки у формі випуску іменних депозитних сертифікатів.

Вклади в іноземній валюті, які підпадають під визначення поняття вклад, відповідно гарантуються Фондом. Частиною п’ятою статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» встановлено, що відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті відбувається в національній валюті України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації, а, у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», – після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день початку ліквідації банку.

Фонд не відшкодовує кошти:

1) передані банку в довірче управління;

2) за вкладом у розмірі менше 10 гривень;

3) за вкладом, підтвердженим ощадним (депозитним) сертифікатом на пред'явника;

4) розміщені на вклад у банку особою, яка є пов'язаною з банком особою або була такою особою протягом року до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», – протягом року до дня прийняття такого рішення);

5) розміщені на вклад у банку особою, яка надавала банку професійні послуги як аудитор, оцінювач, у разі якщо з дня припинення надання послуг до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних не минув один рік (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», – один рік до дня прийняття такого рішення);

6) розміщені на вклад власником істотної участі банку;

7) за вкладами у банку, за якими вкладники на індивідуальній основі отримують від банку проценти за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність», або мають інші фінансові привілеї від банку;

8) за вкладом у банку, якщо такий вклад використовується вкладником як засіб забезпечення виконання іншого зобов'язання перед цим банком, у повному обсязі вкладу до дня виконання зобов'язань;

9) за вкладами у філіях іноземних банків;

10) за вкладами у банківських металах;

11) розміщені на рахунках, що перебувають під арештом за рішенням суду.

Інші розділи