Відшкодування коштів

Довіреність на отримання коштів має містити, зокрема, але не виключно, фразу про те, що довірена особа має право «отримувати кошти в будь-яких фінансових та банківських установах, а також відшкодування коштів за вкладами від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб».

Однак, вказана фраза в тексті довіреності носить рекомендаційний і факультативний характер, а отже не може трактуватись будь-яким банком-агентом як обов’язкова норма, відсутність якої є підставою для відмови у виплаті коштів.

Банки-агенти не мають права відмовляти представникам (повіреним) вкладників у виплаті коштів із посиланням на те, що в тексті довіреності відсутнє уточнення про виплату коштів за рахунок або від імені Фонду, або застереження про право отримувати кошти від Фонду гарантування.

Під час дії тимчасової адміністрації вкладнику, що замінив паспорт, необхідно надіслати до уповноваженої особи Фонду копії дійсного паспорта та документа, який став підставою для заміни паспорта (копію свідоцтва про шлюб тощо). Під час процедури ліквідації неплатоспроможного банку вказані документи вкладнику потрібно надсилати на адресу Фонду.

У разі ліквідації банку відшкодування Фондом гарантованої суми таким вкладникам здійснюватимуться за Загальним реєстром вкладників. Для отримання відшкодування вкладники, які є внутрішньо переміщеними особами, повинні надати до банку-агенту, що здійснює виплати гарантованої суми відшкодування:

  • дійсний паспорт громадянина України;
  • довідку з реєстраційним номером облікової картки платника податків (банк ідентифікує фізичну особу-резидента без пред'явлення документа, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків, якщо в паспорті особи контролюючими органами зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або до паспорта внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків);
  • особисту декларацію про відсутність громадянства держави-окупанта;
  • -довідку, що підтверджує місце перебування, яка оформлюється і видається органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції).

Виплати відшкодування особам, які унаслідок їх неявки або з інших причин (вкладники, реквізити яких у Загальному реєстрі відмінні від реквізитів їх документів, спадкоємці тощо) не одержали кошти протягом строку виплат за Загальним реєстром, здійснюватимуться шляхом переказу відшкодувань за результатами розгляду письмових індивідуальних звернень вкладників на адресу Фонду.

Для цього вкладникам необхідно надіслати на адресу Фонду (бульвар Тараса Шевченка, 33б, м. Київ, 01032) такі документи:

1) особисту заяву про виплату гарантованої суми відшкодування;

2) копію дійсного паспорта громадянина України (сторінки, що містять прізвище, ім'я, по батькові, інформацію про серію, номер, найменування або код органу, що видав документ, дату видачі, місце проживання або місце перебування);

3) копію документа про присвоєння реєстраційного номера облікової платника податків (ідентифікаційний номер) або відмітки у паспорті громадянина України про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

За результатами розгляду заяви Фондом буде надано відповідь щодо банку-агента, через який здійснюватиметься виплата гарантованої суми відшкодування за вкладом. Відповідь Фонду направляється на адресу заявника, зазначену у заяві про виплату гарантованої суми відшкодування.

Звертаємо увагу, що виплата гарантованих сум відшкодування через банки-агенти здійснюється за умови пред’явлення вкладником оригіналів, зазначених у пункті 2 та 3 даного питання, документів, копії яких додаються до заяви про виплату гарантованої суми відшкодування, а також довідки, що підтверджує місце перебування, яка оформлюється і видається органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції).

Так. У разі ліквідації банку задоволення таких кредиторських вимог здійснюється у черговості, визначеній у статті 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», у разі заявлення кредиторських вимог та їх включення до реєстру акцептованих вимог кредиторів, за рахунок коштів, одержаних в результаті ліквідації та продажу майна банку.

Інші розділи