Шановні клієнти, партнери, акціонери!

2013 рік в історії банку «Хрещатик» був значущим — банку виповнилось 20 ювілейних років. До цієї дати ми встигли вийти на новий рівень розвитку, що підтверджується фінансовими результатами за підсумками року, заклали фундамент для майбутнього зростання.

Наші сьогоднішні позиції — це лідерство і новаторство. Ми прагнемо не йти за тенденцією, а формувати її, прогнозувати тренди, інтегрувати у бізнес-процеси інноваційні складові ефективних рішень і прикладних досліджень, впроваджувати комплексний інноваційний підхід до реалізації всіх банківських операцій.

Наша головна мета — підтримання стабільності у довгостроковій перспективі, на що націлені збалансована інвестиційна політика, розумний консерватизм, диверсифікація залучених пасивів, підвищення достатності капіталу та якості активів. Незмінною залишається і фундаментальна основа позитивної динаміки нашої діяльності — довіра клієнтів і партнерів банку, задля чого постійно вдосконалюємо продукти і послуги і забезпечуємо новий формат відносин з усіма зацікавленими сторонами в умовах інфляційних хвиль.

За всіма перспективними трансформаціями у 20-річній історії банку — планомірна та ефективна праця команди. Найголовніші її риси — високий професіоналізм у поєднанні з вмінням надихнути себе і колег на творчість та інноваційність, аби із задоволенням виконувати складну і дуже відповідальну роботу в одній зі стабільних і соціально орієнтованих фінансових установ країни.

Ми не зупиняємось на досягнутому: нову Стратегію банку прийнято до 2020 року. Провідними маркерами її стали підвищення ефективності діяльності, управління інноваціями, глобальна клієнтоорієнтованість і технологічна модернізація організаційної структури банку. Підтримка ж банку з боку акціонерів і клієнтів дають нам змогу будувати сміливі плани, передбачати ринкові тренди і позиціонувати «Хрещатик» як банк для сучасних, енергійних та успішних людей.

Спостережна радаПравління

Економічна дійсність 2013 року
— суцільне падіння

Індекс промислового виробництва скоротився на 4,7%
Приплив іноземних інвестицій в економіку країни зменшився на 15% — до $3,7 млрд
Державний борг зріс на 7% — до $68,6 млрд
Україна продала за кордон товарів на $11,5 млрд менше, ніж купила
Реальна заробітна плата скоротилася на 6%
Ключові події світу’2013
 • Вихід Євросоюзу з рецесії
 • Зростання економіки США і згортання програми економічного стимулювання ФРС
 • Уповільнення економіки країн групи БРІКС
 • Модернізація моделі розвитку Китаю
 • Крок до створення Банківського союзу в ЄС
 • Розробка найрадикальнішої реформи міжнародного оподаткування та активізація боротьби з офшорами

Банківська система’2013 — нестабільна
ліквідність і девальваційні очікування

Більшу частину минулого року українська банківська система функціонувала в умовах відносно стабільної гривневої ліквідності і стриманих девальваційних очікувань.
У 2013 р. основним джерелом фондування залишався ринок депозитів, обсяг якого зріс на 18%.
Фінансовий результат банківської системи
другий рік поспіль позитивний, млрд грн
0 5
2012
4.9
2013
1.4
Динаміка депозитного портфеля
банківської системи, %
0% 20%
16
19.1
Юридичні особи
Фізичні особи
Загальні активи банківської системи України зросли на 13,4% проти +7% у 2012 р. Динаміка активів банків з різною формою власності була нерівномірною. Лідерами стали банки з українським приватним капіталом, зростання активів яких становило 28%.
Структура кредитного портфеля банківської системи
0% 100%
77%
23%
79%
21%
Юридичні особи
Фізичні особи
0% 100%
2012
63%
37%
2013
66%
34%
Кредити у грн
Кредити в інвалюті

Банк «Хрещатик» – сталі позиції,
позитивна динаміка

Протягом 2013 р. банк продовжував міцно утримувати свої позиції на фінансовому ринку країни і забезпечував позитивну динаміку основних показників.
Серед 180 вітчизняних банків станом на 01.01.14 банк «Хрещатик» посідав:
за капіталом
35
за обсягом активів
27
за обсягом кредитно-інвестиційного портфеля
28
за обсягом депозитів юридичних осіб
24
за обсягом депозитів фізичних осіб
26
180 1
місце
Конкурентні переваги банку у ключових
сегментах ринку
 • міцність і стабільність
 • оперативність і гнучкість
 • якість і надійність
 • синергія бізнес-процесів

Стратегічна лінія — клієнтоорієнтованість

Ключові стратегічні напрями:
 • вдосконалення клієнтоорієнтованої бізнес-моделі;
 • капіталізація банку і додержання належного рівня ліквідності;
 • постійна актуалізація системи управління банком;
 • посилення технологій продажів — алгоритмів і бізнес-процесів, забезпечення підтримки і подальше впровадження дистанційних каналів обслуговування;
 • забезпечення роботи регіональних точок з централізацією прийняття рішень у головному офісі і збереженням конкурентних переваг у регіоні;
 • зміцнення корпоративного духу;
 • підвищення рейтингів знання і схвалення бренду, захист репутаційних здобутків;
 • налагодження ефективних комунікацій.

Банк «Хрещатик» довів ефективність власної бізнес-моделі, основними компонентами якої є універсальність й ефективна діяльність у різноманітних секторах економіки, зважене управління ризиками, диверсифіковане фондування, високотехнологічна інфраструктура та розгалужена регіональна мережа.

Капіталізація банку — виваженість
і відповідальність

Структура статутного капіталу банку максимально публічна і зважено диверсифікована.


Структура акціонерів банку станом на 01.01.14, %
0% 100%
24,9397
37,4427
21,0320
9,5321
6,8276
 
 
 
0,0605
0,0391
0,1264
Департамент фінансів ВО КМДА
ТОВ «КФ «Укрінформ»
ТОВ «Маркет інвест груп»
ТОВ «Фінвал груп»
Summermar Investments
Комунальні підприємства Києва
Інші юридичні особи
Фізичні особи
Зростання статутного капіталу банку, млн грн, на 01.01 відповідного року
0 1000
2008
540
2009
540
2010
617,76
2011
728,86
2012
828,83
2013
828,83

Протягом 2013 р. банк «Хрещатик» жодного разу не порушив норматив достатності регулятивного капіталу: мінімальне його значення становило 11,28%, максимальне — 13,62%.
Рейтинги уповноважених рейтингових агенцій
Національні рейтинги:
 • довгостроковий кредитний рейтинг банку uaA, прогноз стабільний (останнє підтвердження 27.02.14)
 • довгостроковий кредитний рейтинг боргових зобов`язань uaA, прогноз стабільний (останнє підтвердження 27.02.14)
Рейтинг надійності вкладів (депозитів):
 • незалежне рейтингове агентство «Кредит-Рейтинг»: рівень 4 (останнє оновлення 26.09.14) 
 • незалежне рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг»: найвищий рівень надійності ua.1 (рі) (останнє підтвердження 29.09.14).
Незалежний аудит банку здійснюють досвідчені
фахівці аудиторської компанії «РСМ АПіК».

Фінансова звітність – цифри засвідчують

Динаміка основних показників діяльності, темпи зростання, %
0 100%
Капітал
101
113,7
Зобов’язання
104,5
113,3
Кошти юридичних осіб
117,6
116,0
Вклади фізичних осіб
103,8
119,2
Активи
104,2
113,4
Дохідність активів
13,9
12,8
Кредитно-інвестиційний портфель
103,7
115,1
Доходи
129,4
112,3
Фінансовий результат 2013 р. становить 7,7 млн грн

Банк «Хрещатик»
Банківська система

Управління ресурсами — стратегія
майбутнього, контроль сьогодення

Збалансована ресурсна база банку стала у 2013 р. фундаментом для зміцнення позицій «Хрещатика» на фінансовому ринку, підвищення конкурентоспроможності банку і стабільно високого рівня довіри до нього.
Основні ресурсні показники діяльності банку, млрд грн
0 10
Чисті зобов’язання
7,71
7,38
Кошти юридичних осіб
2,82
2,39
Кошти населення
3,5
3,38
Чисті активи
8,45
8,11
Кредитно-інвестиційний портфель
6,3
6,1
2013
2012
Структура бази фондування банку, %
0 35%
Капітал банку
8,7
9
Депозити організацій
22
21
Поточні рахунки
11,2
8,4
Вклади населення до запитання
7,3
6,9
Строкові вклади населення
34,2
34,8
Лоро-рахунки
10,6
11,8
Міжбанківські ресурси
1,5
3,4
Субординований борг
3,7
3,8
Інші пасиви
0,8
 0,9
Чисті зобов’язання
зросли протягом
2013 р. на 4,2%,
або 329,8 млн грн

2013
2012
Структура активів банку, %
0 60%
Грошові кошти та їх еквіваленти
16,16
18,21
Кредити та заборгованість клієнтів
49,0
56,14
Цінні папери в портфелі банку на продаж
25,0
17,89
Основні засоби та інші активи
9,84
7,76
2013
2012
Чисті активи
протягом 2013 р.
зросли на 4,2%,
або 337,3 млн грнПротягом 2013 р. банк забезпечував бездоганне виконання економічних
нормативів і дотримувався норм обов’язкового резервування.

Ризик-менеджмент — відповідальність всіх і кожного

Стратегічні пріоритети ризик-менеджменту:
 • безумовне та своєчасне виконання всіх договірних зобов’язань банку;
 • ефективне використання ресурсів банку та уникнення помилок при цьому;
 • мінімізація втрат від активних операцій шляхом індивідуальної оцінки ризиків кожного клієнта та індивідуальної відповідальності за ризик;
 • збалансованість структури активів і пасивів;
 • контроль за рівнем достатності капіталу;
 • прийняття ризику і отримання за це відповідної компенсації (економічної вигоди).
Система управління ризиками банку включає:
 • перелік визнаних банком ризиків, рівень їх значущості;
 • методики оцінки основних видів ризиків, що виникають перед банком;
 • рівень толерантності банку до всіх видів ризику;
 • систему лімітів та обмежень, інформаційно-аналітичної підтримки, ціноутворення по активних і пасивних операціях;
 • контроль за додержанням установлених обмежень.
Система ризик-менеджменту банку має
такі основні рівні:
Комітет з ризик-менеджменту
при Спостережній раді
Правління
Кредитний комітет по
кредитуванню фізичних осіб
Кредитний комітет по
кредитуванню юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців
Комітет по управлінню
активами та пасивами
Департамент управління
ризиками

Внутрішній аудит і контроль —
попередження і захист

Ключовою основою системи внутрішнього контролю у банку є сукупність моральних та етичних норм, стандартів професіональної діяльності і корпоративної культури, спрямованих на усвідомлення персоналом на всіх рівнях важливості, значущості і необхідності контролю.

Система внутрішнього контролю банку забезпечує:
 • результативність здійснюваних операцій;
 • ефективність управління активами і пасивами, включаючи збереження активів;
 • достовірність і своєчасність фінансової та управлінської інформації і звітності;
 • інформаційну безпеку;
 • додержання вимог законодавства, правил і стандартів;
 • управління банківськими ризиками на консолідованій основі.

Протягом 2013 р. департамент аудиту і контролю провів 12 аудиторських перевірок, підготував відповідні аудиторські висновки і надав рекомендації щодо вдосконалення системи внутрішнього контролю та підвищення якості управління ризиками.

Клієнтоорієнтованість — ринкове лідерство

Основні засади клієнтоорієнтованості:
 • підтримка в реаліях іміджу дійсно відкритого банку, який завжди виконує свої зобов’язання;
 • постійне насичення спектру продуктів і послуг такими розробками, що допоможуть насамперед клієнту, а також банку отримати прийнятний рівень доходу;
 • забезпечення персоналізованого рівня обслуговування клієнтів водночас зі справдженням їхніх очікувань;
 • підвищення ефективності додаткових і крос-продажів різноманітних продуктів;
 • оперативність і гнучкість прийняття рішень;
 • доступність банківських продуктів і послуг через сучасні технології.
Складові механізму реалізації клієнтоорієнтованості банку
 • Глибоке розуміння потреб клієнта
 • Здатність запропонувати оптимальний і взаємовигідний пакет продуктів і послуг
 • Програми лояльності
 • Чіткість виконання функціональних обов’язків менеджерами банку і фахівцями front-офісів
 • Ефективне використання програми Terrasoft CRM
Динаміка зростання клієнтів банку, % до відповідного року
0 100%
2011
5,0
   2,8
2012
11,2
6,25
2013
93,4
 0,6
Приватні
Корпоративні


Майже кожен п’ятий суб’єкт господарювання у 2013 р. розпочав співпрацю з банком за рекомендацією партнера – клієнта «Хрещатика» або пов’язаний з клієнтами банку господарськими зв’язками.

У банку реалізовано єдину систему роботи із зверненнями клієнтів, основною складовою є розгляд запитів клієнтів якомога оперативніше та із залученням профільних структурних підрозділів і регіональних установ.

 • З початку повнообсягової роботи контакт-центру (серпень 2013 р.) на його цілодобові телефони надійшло майже 232 тис. дзвінків-запитів клієнтів з найрізноманітніших питань обслуговування.
 • Кількість запитів до фахівців банку через форму інтерактивного спілкування на зовнішньому сайті зросла на 53% і досягла майже 1230.

Ефективні комунікації — сильний бренд
і стабільна репутація

Основні фактори, які формували репутацію банку у 2013 р.:
 • гарантована якість послуг, лояльна поведінка персоналу і високий рівень сервісу;
 • чітке виконання своїх зобов’язань перед клієнтами і ринком;
 • виокремлення соціально значущої ідеї, покладеної в основу діяльності банку;
 • висока оцінка банку у засобах масової інформації, схвальне ставлення до нього громадськості, населення;
 • висока ділова та особиста репутація топ-менеджерів, фахівців головного офісу і представників регіональних установ банку.
За репутаційними характеристиками банк «Хрещатик» посідає кілька
років поспіль стабільні позиції у десятці лідерів серед українських банків.
Структура тональності медіа-резонансу:
0% 100%
53,75%
45,86%
 
0,39%
позитив
нейтрал
негатив

Основні показники якості медіа-активності банку у 2013 р.
 • 1-е місце за кількістю позитивних згадувань
 • 1-е місце за медіа-присутністю голови Правління Дмитра Гриджука як керівника банку
 • 2-е місце за насиченістю інформаційними приводами
 • 2-е місце за кількістю публікацій з подійною присутністю, тобто ринкових новин
 • 3-е місце за показником «Спікери у ЗМІ»
 • 4-е місце за якістю контакту з цільовою аудиторією банку
 • 5-е місце за лояльністю ЗМІ до інформаційних приводів банку

Банк постійно опікується модернізацією і вдосконаленням власних комунікативних каналів,
включаючи корпоративні видання.

Протягом 2013 р. кількість відвідувачів корпоративного сайту збільшилася на 12,31%, серед них
унікальних — на 22,61%.

Представництва банку у соціальних мережах Facebook і Twitter зарекомендували себе у клієнтів банку і користувачів new-медіа як джерела достовірної інформації про банк.

Річний звіт банку «Думки вголос, або складові буття» за
2012 р. дістав на Всеукраїнському конкурсі «Краще
корпоративне медіа України’2013»
Гран-Прі.

Міжбанківський центр — справдження
довіри партнерів

У 2013 р. банк «Хрещатик» зберіг на належному рівні стабільні позиції маркет-мейкера по основних фінансових продуктах, у тому числі на міжбанківському валютному ринку.

Банк протягом 2013 р. здійснив конверсійні платежі на українському і зарубіжних фінансових ринках обсягом 41,2 млрд грн.

У 2013 р. кількість банків-контрагентів, з якими укладено Генеральні
угоди на здійснення міжбанківських і конверсійних операцій у
національній та іноземних валютах, становила 176.

Розгалужена мережа банків-кореспондентів “ностро” і “лоро” дала банку змогу створювати оптимальні умови для вирішення завдань, пов’язаних з клієнтським обслуговуванням.

Станом на 01.01.14 коррахунки типу «ностро» на ім’я банку «Хрещатик» відкрито у 49 банках у кількості 97 рахунків у 25 видах валют.

Структура залишків на ностро-рахунках
0% 100%
73,21%
14,89%
 
1,17%
 
0,72%
10,01%
Долари США
Євро
Російські рублі
Банківські метали
Інші валюти

Число лоро-банків, що знаходилися на обслуговуванні в банку «Хрещатик» станом на 01.01.14, налічує 116 фінансових установ, в т. ч. 14 нерезидентів; 692 лоро-рахунки відкрито в 24 видах валют.

Структура залишків на лоро-рахунках
0% 100%
83%
6%
 
1%
 
1%
9%
Долари США
Євро
Російські рублі
Банківські метали
Інші валюти
Програма комплексного обслуговування фінансових інститутів «Банк для банків» спрямована на:
 • оптимізацію вартості послуг для партнерів банку;
 • застосування гнучкого індивідуального підходу, у т. ч. при встановленні процентних ставок і тарифів на існуючі послуги.
Фактори успішності банку як клірингового центру:
 • індивідуальний підхід;
 • комплексне обслуговування;
 • повний спектр міжбанківських послуг;
 • конкурентоспроможні тарифи і ставки по залишках на коррахунках;
 • оперативне та якісне здійснення платежів день-у-день;
 • програма лояльності для лоро-банків.

Міжнародні відносини — інтеграція
у світові фінанси

Тривала подальша співпраця зі світовим фінансовим співтовариством:
 • системами термінових грошових переказів MoneyGram, Western Union, UNIStream, Анелік;
 • фінансовими компаніями Priority Pass Limited, «Корпорейшн Сервіс Компані» (США) та ін.
 • платіжними системами VISA International та MasterCard WorldWide;
 • платіжною системою «American Express» (США);
 • Deutsche Bank Trust Company Americas (США) та Сommerzbank AG (Німеччина) щодо інкасо іменних і тревел-чеків;
 • фінансово-економічними виданнями Thomson Financial Publishing, The Banker, Bureau van DIJK, SSI publishing, The Global Banking Resource (TGBR), Bankers Almanac, WHO’S WHO та ін.
Загальна кількість фінансових установ, з якими
банк має SWIFT-ключі, досягла 440.

Корпоративний бізнес — висока
якість, довгостроковий потенціал

Кошти юридичних осіб, млн грн
0 3000
01.01.13
2 409
1 724
684
01.01.14
2 824
1 936
888
Строкові
Поточні

Структура залучених коштів клієнтів за видами економічної діяльності, %
0% 100%
30,53%
 
3,85%
7,72%
21,78%
10,03%
8,83%
5,8%
11,46%
Обсяг коштів суб’єктів господарювання у 2013 р. зріс на 29,8%.

Фінансова діяльність
Добувна промисловість
Будівництво
Сільське і лісове господарство, мисливство
Торгівля і сфера обслуговування
Переробна промисловість
Транспорт та зв'язок
Інші сектори економіки
Видано кредитів юридичним особам, млн грн
0 8000
01.01.13
6 149
5 743
406
01.01.14
7 551
7 159
392
гривня
валютаОбсяги кредитування корпоративних позичальників зросли на 22,8%.
Структура кредитів за видами економічної діяльності, %
0% 100%
5,5%
14,2%
17,3%
7,5%
 
3,7%
 
3,4%
25,7%
 
1,9%
6,9%
5,7%
 
1,5%
6,7%

Державне управління
Будівництво
Операції з нерухомістю, оренда, інжиніринг і надання послуг
Харчова промисловість
Добувна промисловість
Текстильна промисловість
Торгівля і сфера послуг
Сільське і лісове господарство, мисливство
Транспорт та зв'язок
Фінансова діяльність
Освіта
Інші галузі
Банк продовжує обслуговувати муніципальні столичні програми:
 • фінансово-кредитна підтримка суб’єктів господарювання — з 2001 р. надано 1,3 млрд грн на:
  • розвиток експортно орієнтованих видів продукції, послуг, технологій;
  • модернізацію, оновлення і придбання основних засобів виробничого характеру;
  • фінансування проектів з впровадження енергозберігаючих та екологічно чистих технологій;
 • фінансова підтримка комунальних підприємств Києва, міського транспорту і столичного метрополітену, мережі комунальних аптек і виробництва хліба та хлібобулочних виробів — у 2013 р. надано 188 млн грн.
Протягом 2013 р. надано:
 • овердрафтів — 299 млн грн;
 • гарантійних зобов’язань — 188,9 млн грн;
 • авальовано векселів — 3,69 млн грн.

Фондовий ринок — виважене
управління і багаторічний досвід

Обсяг операцій з цінними паперами за 2013 р. становить 7,54 млрд грн і 25 млн дол. США.

Структура портфеля цінних паперів достатньо диверсифікована, %
0% 100%
82,41%
17,57%
 
0,02%
корпоративні облігації
державні облігації та цінні папери, забезпечені державою
акції


У 2013 р. банком отримано доходів від операцій з цінними паперами
у розмірі 348 млн грн, що у 3,7 раза перевищує показник 2012 р.

Банк «Хрещатик» залишився одним з найактивніших лідерів на ринку банків-зберігачів, за рейтингом ПАРД

Динаміка показників депозитарної діяльності банку
0 1,5
депозитарні активи
+1,36
кількість рахунків у цінних паперах
+1,15
кількість депозитарних операцій
+1,1

Банківські метали — шляхетні
інвестиції і вічні цінності

Динаміка обсягів операцій з банківськими металами у 2013 р.
0 30
операції з банківськими металами на міжбанківському валютному ринку
25,6 т
купівля банківських металів з
фізичною поставкою
10,3 т

0 600
залучення банківських металів на вкладні рахунки
581,3 кг
235,5 кг
345,8 кг
золото
сріблоУ 2013 р. дохід від операцій з банківськими металами становив 1 204,4 тис. грн

Банк «Хрещатик» — один з небагатьох банків, які є дистриб’ютерами пам’ятних монет
України, сувенірної та супутньої продукції НБУ, про що підписано відповідний договір.

Роздрібний бізнес — крок назустріч

Загальний портфель вкладів фізичних осіб у 2013 р. збільшився на 3,6% і станом на 01.01.14 його обсяг становив майже 3,5 млрд грн.

Обсяг строкових коштів, розміщених населенням у банку, зріс на 2,2% і становить 49,5% депозитного портфеля фізичних осіб.

Структура депозитного портфеля за способом нарахування відсотків
0% 100%
32,1%
65,5%
 
2,4%
з капіталізацією
з щомісячною виплатою
наприкінці строкуБанк «Хрещатик» вже шостий рік поспіль є агентом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Відтоді «Хрещатик» виплатив відшкодування вкладникам 23 ліквідованих банків загальною сумою майже 1,3 млрд грн, з яких 265 млн грн — у 2013 р.
Майже 12% виплачених у 2013 р. відшкодувань було розміщено на вкладах у банку «Хрещатик».
Особливу увагу банк приділяв іпотечним кредитам. Станом
на 01.01.14 на обслуговуванні банку перебувало 128
іпотечних кредитів на суму 23,03 млн грн.


З початку співробітництва банку з ДІУ надано 167 кредитів на суму 42,77 млн грн.

У звітному періоді тривала унікальна Програма пільгового житлового кредитування молодих сімей та самотніх молодих громадян Києва. З 2005 р. нею скористалися 1210 клієнтів, які за допомогою кредитних коштів банку отримали квартири на суму 262 млн грн.

Структура комісійних доходів банку, %
0% 100%
23,7
 
3,2
3,9
52,25
 
0,6
 
1,1
15,8

розрахунково-касове
обслуговування
кредитне обслуговування
системи миттєвих грошових
переказів
картковий бізнес
операції з дорожніми та
іменними чеками
оренда індивідуальних
банківських сейфів
інші доходи

Банк «Хрещатик» — єдиний серед українських комерційних банків, що пропонує до обміну 18 іноземних валют. У 2013 р. серед них з’явилися китайські юані, нові ізраїльські шекелі.

Протягом 2013 р. через міжнародні системи Western Uinion, MoneyGram, UniStream, Анелік здійснено переказів у країни СНД і далекого зарубіжжя обсягом 3,22 млн доларів США та 1,27 млн євро. Внутрішньобанківською системою «Гринвіч» протягом 2013 р. скористалось 1 334 особи, загальний обсяг переказів у звітному періоді становить 6,95 млн грн.

Платіжні картки — драйвер банківництва

Загальна емісія платіжних карток, випущених у 2013 р., зросла у 2,4 раза.

Динаміка обсягів операцій з платіжними картками, млн грн
0 3000
Розрахунки у торговельно-сервісній мережі та інтернеті
339,25
 236,03
Зарахування зарплати
2 842,35
 2 681,27
Залишки на карткових рахунках
512,52
 498,7
2013
2012


Кількість зарплатних проектів протягом звітного періоду
зросла з 1676 до 1949.
Інфраструктура карткового бізнесу
Динаміка нарощування банкоматно-термінальної мережі банку
0 3000
Власна мережа банкоматів CashTan
325
 306
Об’єднана мережа банкоматів банків-партнерів
2866
 2621
Мережа POS-терміналів
547
 211
Термінали у касах банку
223
 204
2013
2012
Динаміка операцій з торгового екваєрингу
0 5
сума трансакцій
+ 4,0 раза
кількість трансакцій
+ 3,4 раза
отримані доходи
+ 3,2 раза


На інформаційну безпеку банкоматної мережі банку
у 2013 р. було витрачено 3,43 млн грн.

Регіональні установи — провідні
канали обслуговування

У 2013 р. тривала реалізація нової централізованої моделі управління регіональною мережею, спрямованої на скорочення кількості управлінських ланцюгів та оптимізацію витрат.

Основні показники діяльності мережі банку у 2013 р., тис. грн
0 30 000
операційний прибуток
8 521,6
фінансовий прибуток
30 839,1
вивільнення резервів
22 317,5

Станом на 01.01.14 кількість установ банку становила 142, у
т. ч. головний банк, 25 регіональних відділень і 116 відділень.

Інноваційні технології — джерело
конкурентних переваг

Мета ІТ-стратегії банку — створення такого технологічного ландшафту, що дасть змогу вибудовувати досконалі алгоритми підтримки всіх бізнес-процедур.

Динаміка кількості клієнтів, що обслуговуються дистанційно
0 4000
3 443
 3 208
2013
2012


Загальна сума інвестицій у розвиток інформаційних
технологій у 2013 р. становила понад 10,5 млн грн.

Процесинговий центр банку в 2013 р. вийшов на новий якісний і технологічний рівень – проведено відповідне оновлення програмного забезпечення процесингової системи, що дало змогу розпочати підключення на процесування інших банків.

Кількість трансакцій, оброблених процесинговим центром
0 20 000 000
19 026 555
 16 732 003
2013
2012


Протягом 2013 р. кількість клієнтів — користувачів
«Хрещатик-online» збільшилася на 7,33%.

Корпоративне управління — гра за правилами

Цілісність, єдність та стійкість банку «Хрещатик» забезпечуються його організаційною структурою, яка формується за принципом централізації з вертикальним підпорядкуванням.
Основні принципи корпоративного управління:
 • ефективність;
 • підзвітність і контроль;
 • гарантія прав акціонерів;
 • законність і етичність;
 • інформаційна прозорість.

Загальні збори акціонерів у 2013 р. були звітними, кворум становив 99,95%.

У 2013 р. було проведено 79 засідань Спостережної ради, на яких було розглянуто 112 питань з різних сфер діяльності банку.

Правління банку провело у 2013 р. 49 засідань, на яких розглядалося 1387 питань по всіх стратегічних і поточних напрямах діяльності банку.

Персонал — головний актив банку

Станом на 01.01.14 загальна чисельність працівників банку
становила 1 751, з них 70% працювали у регіональних установах.Для постійного підвищення професіонального рівня у банку започаткована дворівнева система атестацій і безперервного навчання.

Частка персоналу з вищою освітою, %
0% 100%
2011
84
2012
87
2013
88

У 2013 р. спеціалісти банку взяли участь у 7 міжнародних науково-практичних конференціях з різних аспектів банківської діяльності.

Соціальна відповідальність — довіра суспільства

Банк «Хрещатик» традиційно глибоко пов'язаний з громадським життям, суспільними інститутами і завжди усвідомлював свою відповідальність перед суспільством, перед країною.

Ключові соціальні програми банку формують соціально орієнтовані банківські продукти і послуги, суть яких полягає в їх спеціальній адаптації до тих чи інших верств населення, що підвищує довіру до банку та зміцнює його репутацію.

 • Програма фінансово-кредитної підтримки суб'єктів господарювання малого і середнього бізнесу у Києві
 • Програма пільгового житлового кредитування молодих сімей та самотніх молодих громадян Києва
 • Соціальний великомасштабний проект «Картка киянина»
 • Всеукраїнська фінансово-освітня програма «Крок у життя»
 • Благодійна платіжна картка «Діти передусім!»
 • Кредит «Здорове життя»
 • Програма пільгового кредитування пенсіонерів у рамках Пенсійної програми банку
Банк «Хрещатик» — відповідальний платник податків,
які у 2013 р. становили 69,7 млн грн

Перспективи’2014 — сінергія зусиль

Успішне досягнення стратегічних цілей сприятиме зростанню ринкової капіталізації банку і просуванню його до сегмента лідируючих фінансових інститутів країни.

Про нас

Комерційний банк «Хрещатик» – універсальна кредитна системна установа.

Форма власності — публічне акціонерне товариство.

Ліцензії банку:
 • реєстрація в НБУ № 172 від 19.05.93;
 • банківська ліцензія НБУ № 158 від 11.10.11 на право надання банківських послуг, визначених частиною 3 статті 47 Закону України "Про банки і банківську діяльність";
 • генеральна ліцензія НБУ на здійснення валютних операцій № 158 від 11.10.11;
Дата створення —
19 травня 1993 р.
 • ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) на проведення:
  • дилерської діяльності — ліцензія серії АВ № 580075 від 30.12.11;
  • брокерської діяльності — ліцензія серії АВ № 580074 від 30.12.11;
  • андеррайтингу — ліцензія серії АВ № 580076 від 30.12.11;
  • депозитарної діяльності депозитарної установи — ліцензія серії АЕ № 263320 від 17.09.13;
  • діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування — ліцензія серії АЕ № 263321 від 17.09.13;
  • діяльності з управління цінними паперами  — ліцензія серії АЕ № 263193 від 16.08.13;
 • свідоцтво учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19 від 02.07.10 про реєстрацію банку у Реєстрі банків — учасників (тимчасових учасників) Фонду. Реєстраційний № 20 від 02.09.99.
Режим роботи установ банку «Хрещатик» — унікальний у вітчизняному банківському
секторі: ми працюємо для вас за подовженим графіком щодня, без вихідних і свят

01001, Київ, вул. Хрещатик, 8а
Тел. +380 044 490-52-30
Факс: +38 044 270-72-28
e-mail: bank@xbank.com.ua
S.W.I.F.T.: KHRCUAUK
Telex: 631349 ZGODA UX
Reuters: KRES
www.xcitybank.com.ua
Цілодобовий контакт-центр
+38 044 490-52-31
0-800-305-505 (в Україні безкоштовно)

Інформаційно-довідкова служба
+38 044 490-25-00
0-800-500-212 (в Україні безкоштовно)

Інколи ти маєш побігти, аби побачити, хто біжить за тобою. Інколи ти маєш говорити
тихіше, аби побачити, хто насправді дослухається тебе. Інколи ти маєш зробити крок
назад, аби побачити, хто ще стоїтьз твого боку. Інколи ти повинен відпустити того,
кого любиш, аби подивитися, чи люблять тебе так, щоб повернутися!Пауло КоельоПрацюємо на майбутнє!