Акціонерний капітал

КБ «Хрещатик» — системний банк загальнонаціонального масштабу, значущий учасник усіх сегментів українського банківського ринку. Таке позиціювання «Хрещатика» потребує наявності механізмів, здатних забезпечити цілісність і керованість банку, що є необхідною умовою його високої фінансової стійкості й ефективності. В основі цих механізмів — зрозуміла і дійова система управління, яка розумно поєднує централізацію і делегування управлінських функцій. При побудові такої системи управління банк орієнтується на кращі міжнародні практики, які дають змогу забезпечити належне виконання рішень одноособових і колегіальних органів управління у поєднанні з необхідною оперативністю прийняття і виконання рішень в установах банку, які відзначає високий ступінь територіальної диверсифікації.

 

Одним з ключових напрямів загальної політики банку щодо його подальшого розвитку є належне та ефективне корпоративне управління, яке відіграє вкрай важливу роль у залученні до банку інвестицій і є безупинним процесом.

 

 

Управлінські права акціонерів банку реалізуються через органи управління банку, вищим з яких є Загальні збори акціонерів, де шляхом голосування всі акціонери, незалежно від кількості належних їм акцій, реалізують ці права.

 

 

Структура акціонерного капіталу банку станом на 15.07.15:
  • ТОВ КФ «Укрфінком» - 37,4426%
  • Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) - 24,9397%
  • ТОВ "Маркет Інвест Груп" - 24,2445%
  • Комунальні підприємства - 0,0605%
  • Інші юридичні особи - 13,2108%
  • Фізичні особи - 0,1019%